Neperkančiosioms organizacijoms

Mūsų teikiamos paslaugos neperkančiosioms organizacijoms (organizacijoms, pirkimus vykdančioms vadovaujantis kitais teisės aktais nei Viešųjų pirkimų įstatymas):

– Konsultacijos visais vykdomų pirkimų klausimais;
– Vykdomų pirkimų auditas;
– Pirkimų vykdymo taisyklių rengimas ir koregavimas;
– Pirkimų dokumentų (pirkimo sąlygų, techninių specifikacijų, kvietimų, sutarties projektų ir pan.)         rengimas;
– Tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimas;
– Tiekėjų pateiktų skundų ir pretenzijų nagrinėjimas bei atsakymų rengimas;
– Pagalba sudarant pirkimo-pardavimo sutartį, sutarties projekto rengimas.

Add a Comment

Your email address will not be published.