Apie mus

Projektų vykdymas, kuris apima viešųjų pirkimų procedūrų organizavimą, turi didelės įtakos įmonės sėkmei, tačiau nėra vieno atsakymo ar teisingos teorijos kaip sėkmingai pasiekti projekto tikslą. Vien viešųjų pirkimų reglamentavimas pasižymi tam tikra specifika, kuri reikalauja įvairių teorinių bei praktinių žinių turėjimo, o procedūrų vykdymas dažnai yra sudėtingas ir ilgas procesas. CONFIDO ekspertų užduotis – pateikti atsakymą į kiekvieną sėkmingam projekto įgyvendinimui reikalingą klausimą.

Įmonėje dirba aukščiausios kvalifikacijos profesionalai, turintys darbo patirties teismuose, advokatų kontorose, Europos Sąjungos struktūrinę paramą administruojančiose institucijose, ministerijose, įvairiose perkančiosiose organizacijose ir tiekėjų įmonėse. Konkretaus klausimo išnagrinėjimui galime pasitelkti daugumos sričių specialistus. Turime patirties nagrinėjant viešųjų pirkimų klausimus su Europos Komisija, Europos auditorių rūmais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnyba, Lietuvos Respublikos valstybės kontrole, ministerijomis, Europos Sąjungos struktūrinę paramą administruojančiomis institucijomis (Centrine projektų valdymo agentūra, Europos socialinio fondo agentūra, Aplinkos projektų valdymo agentūra ir t.t.), prekių ir paslaugų tiekėjų/teikėjų įmonėmis, perkančiosiomis organizacijomis, todėl kiekvienam darbui galime pasitelkti optimalią komandą, kuri mažiausiomis laiko ir finansinėmis sąnaudomis detaliai bei visapusiškai išnagrinės Jums rūpimą klausimą ir pateiks kvalifikuotą atsakymą.

CONFIDO komanda teikia konsultacijas ir rengia dokumentus perkančiosioms organizacijoms, neperkančiosioms organizacijoms1, prekių ir paslaugų tiekėjams/teikėjams, valstybinėms institucijoms. Visada esame pasirengę suteikti konsultacijas Jūsų organizacijos specialistams.

Mūsų teisininkai nuolat dalyvauja kvalifikacijos kėlimo programose bei konferencijose tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų. Sekame naujausią teismų praktiką, domimės kitose šalyse taikomomis naujovėmis. Tai leidžia Jums pateikti realijas atitinkančius sprendimus.

Taip pat dalinamės sukaupta patirtimi įvairaus formato bei trukmės mokymuose.

1 tai organizacijos, kurios pirkimus vykdo ne pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą.

Add a Comment

Your email address will not be published.